close
  • Yumchi Food Container
  • Yumchi Food Container
  • Yumchi Food Container
  • Yumchi Food Container

Yumchi Food Container

Yumchi Container ผลิตมาจากกระดาษคุณภาพสูงพร้อมด้วย coated aluminium นำความร้อน ที่ถูกออกแบบมาให้ใช้กับเครื่อง yumchi machine มีคุณสมบัติทนความร้อนสูง สะดวกสะบายกับที่จับสำหรับเคลื่อนย้ายถ้วย ที่สำคัญผ่านมาตรฐานการทดสอบจากประเทศเกาหลี ว่าไม่เป็นพิษต่อผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อม

ช่องทางสั่งซื้อสินค้า
Yumchi Food Container Facebook

Yumchi Container ผลิตมาจากกระดาษคุณภาพสูงพร้อมด้วย coated aluminium นำความร้อน ที่ถูกออกแบบมาให้ใช้กับเครื่อง yumchi machine มีคุณสมบัติทนความร้อนสูง สะดวกสะบายกับที่จับสำหรับเคลื่อนย้ายถ้วย ที่สำคัญผ่านมาตรฐานการทดสอบจากประเทศเกาหลี ว่าไม่เป็นพิษต่อผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อม

บริษัทรับทำเว็บไซต์ Engine by CW | Copyright © 2021 fireman-fb.com
All Rights Reserved.

Today
55
Month
3728
Total
50663
กลับขึ้นข้างบน